Monumenten

Monumenten

Een monument stelt speciale eisen aan het beheer & onderhoud, de bouwfysica en de installaties in het gebouw. Deze gebouwen zijn namelijk in een ander tijdperk gebouwd, met andere bouwtechnieken en materialen.

 

De installaties versterken het karakter van een monumentaal pand, door bij te dragen aan een behaaglijk comfort. Om een monumentaal gebouw in goede staat te houden, is het van belang om een acceptabel compromis te vinden tussen enerzijds de wensen van de opdrachtgever en anderzijds wat het beste is voor het gebouw, conform de huidige wet- en regelgeving. Bij dit soort vraagstukken is de onafhankelijke en deskundige ondersteuning die wij bieden wel zo prettig.

 

Herbestemming en transformatie van monumentaal vastgoed is een vak apart waarbij de juiste balans gevonden dient te worden tussen aanpassingen aan de huidige eisen, verduurzaming en het behoud van de historische waarden. Vaak wordt in deze gevallen, net als bij het restaureren of verbouwen, het binnenklimaat aangepast zodat deze aansluit bij de huidige normen en wensen qua comfort. De uitdaging is om de installaties op een nette en verantwoordde wijze in het gebouw aan te brengen. Het is daarbij van belang dat er nauw wordt samengewerkt met de architect, om de historische waarde van het gebouw te behouden. Onze ruime ervaring met monumentaal vastgoed zorgt ervoor dat wij vaak de schakel zijn tussen de betrokken partijen. Wij hebben daarnaast ruime ervaring met het ontwerpen van elektrotechnische en werktuigkundige installaties in monumentale gebouwen.

 

Wilt u meer weten wat de impact kan zijn van het herbestemmen, transformeren, restaureren of verbouwen van uw monumentale pand op het comfort? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.