Zuiderkerk Amsterdam

Zuiderkerk Amsterdam

Verbetering van het klimaat en verlaging van de energielasten.

Projectomschrijving Zuiderkerk Amsterdam

Voor het project Zuiderkerk hebben wij advies gegeven ten behoeve van het verbeteren van het klimaat en het verlagen van de energielasten. Het betrof een bestaand kerkgebouw van ca. 850 m², met een interne hoogte van ca. 17 meter. Samen met Archivolt Architecten hebben wij een onderzoek uitgevoerd op de bouwtechnische en installatietechnische staat van het gebouw. Het huidige gebruik van de kerk bestaat uit bijeenkomsten van kleine tot grote groepen voor diverse doeleinden.

 

 

Het energieverbruik werd als zeer hoog ervaren. Daarnaast waren er klachten over tocht en koudeval. Voor de verbetering van de bestaande situatie is gekeken naar significante energiebesparingopties, waarna middels een kosten-baten analyse is vastgesteld welke maatregelen zinvol waren. Er is uiteindelijk gekozen om voorzetramen te plaatsen ter voorkoming van de koudeval. Daarnaast is gekozen voor een nieuwe cascade opstelling van de HR-ketel waardoor pendelen is voorkomen. Er zijn grote gelijkstroomventilatoren t.b.v. het mengen van warme en koude lucht toegepast en er zijn schakelaars toegepast op de luchtbehandelingskasten.

 

Kom in contact met de projectleider