Het Schip te Amsterdam

Het Schip

Restauratie en transformatie voormalig postkantoor en museumwoning.

Projectomschrijving Het Schip

Het Schip is één van de drie blokken arbeiderswoningen aan de Zaanstraat in de Spaarndammerbuurt, die zijn ontworpen door Michel de Klerk in de stijl van de Amsterdamse School. De blokken werden in de periode 1914-1921 gebouwd. De woningen werden verhuurd door woning¬stichting Eigen Haard en waren ‘paleizen voor de arbeiders’. Niet eerder was er zoveel zorg besteed aan de vormgeving van arbeiderswoningen. Ook een postkantoor was onderdeel van het blok. Nadat het postkantoor in 1999 werd gesloten, is hier sinds 2001 het Museum Het Schip gevestigd.
Het gebouw is momenteel nog steeds in eigendom van Eigen Haard en bestaat uit 83 verhuurbare eenheden, waarvan 81 huurwoningen, een voormalig postkantoor en museumwoning.

 

VIAC heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd op het gebied van W- en E-installaties. Op basis van opnames van het gebouw en de verschillende woningtypes, temperatuuroverschrijdings- en warmteverliesberekeningen, zijn er een aantal installatieconcepten opgesteld en doorgerekend in een exploitatiemodel. In dit model zijn ook van de verschillende concepten de energielabels (EPA) toegevoegd. Op basis van dit model en de labels is er een installatieconcept uitgewerkt.

Naast de uitwerking van dit concept heeft VIAC een aanvullende haalbaarheidsstudie uitgevoerd ten aanzien van energiezuinigheid en duurzaamheid. En is er aan de hand van een quick scan een exploitatieberekening opgesteld, om te onderzoeken welk installatieconcept het beste paste bij de ambities en doelstellingen van het project.

 

BIM
Uit de opnames is gebleken dat er in het gebouw een enorme diversiteit aan woningen en complexiteit in bouwkundige constructies zat. Om een goede vertaalslag te maken van de invulling van het installatieconcept in het gebouw is er toen voor gekozen om het in 3D BIM uit te werken. Daarbij zijn alle disciplines (bouwkundig, constructief en installatietechnisch) in het model verwerkt. Door de complexiteit in de afstemming, is er installatietechnisch voor gekozen om het detailniveau van het BIM-model op LOD 400 (uitvoeringsniveau) uit te werken. Nadat het model was opgeleverd hebben de aannemer en kostendeskundige de hoeveelheden uit het model gehaald en hier hun kostencalculaties voor gebuikt.

 

LEAN
Het gehele ontwerp/-engineeringsproces is met de LEAN planningsmethodiek vooraf in beeld gebracht, zodat alle partijen voor de start van het proces hebben gecommuniceerd over de verschillende percepties, opdrachten en verwachtingen. Wat sterk naar voren kwam was het groepsgedrag, het respect en het lerend vermogen van de verschillende partijen die ervoor zorgden dat er een sterk teamverband ontstond. Dit resulteerde in kwalitatief hoogwaardig eindproduct.

 

Kom in contact met de projectleider