De Nieuwe Energie

De Nieuwe Energie

Wij hebben in samenwerking met TNO en de gebruikers het leefklimaat verbeterd.

Projectomschrijving De Nieuwe Energie

Wij hebben voor het gebouw in het voorjaar van 2015 een integraal advies uitgevoerd voor het opstellen van een Meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Daarnaast hebben we een advies geleverd dat betrekking had op het optimaliseren van de aanwezige technische installaties in het gebouw. Het betrof een monumentaal pand waarin het comfort niet optimaal was waardoor dit klachten opleverden.

 

Wij hebben adviezen geleverd voor het verbeteren van het leefklimaat. Dit is gedaan door een volledig onderzoek, wat in samenwerking met TNO en de gebruikers tot stand is gekomen. Hieruit zijn diverse oorzaken naar voren gekomen die wij gebruikt hebben in het vinden van oplossingsrichtingen. Daarnaast hebben we ondersteund bij het opstellen van een UAV-gc contract voor de realisatie en een 5 jaars overeenkomst ten behoeve van het beheren van de installaties.

 

Kom in contact met de projectleider