Zorg

Zorg

Installatietechniek in zorgvoorzieningen vereist een zeker specialisme. 

Zorg

Wij zijn actief in het marktsegment zorg(vastgoed) waarin we diverse integrale adviezen leveren op het gebied van bouwfysica, duurzaamheid en installaties. Opdrachtgevers van ons zijn diverse zorginstellingen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen.

 

Wij weten als geen ander dat een gezond binnenklimaat bijdraagt aan het herstel van mensen. De factoren licht, luchtvochtigheid, temperatuur, akoestiek en veiligheid zijn factoren die van invloed zijn op hoe patiënten/cliënten, medewerkers en bezoekers zich voelen. Het optimaal afstemmen van hun behoeften zorgt niet alleen voor veiligheid, maar ook voor een sneller herstel en meer werkplezier. Dit begint bij een goed ontwerp. 

Denk bijvoorbeeld aan een zusteroproep waarbij cliënten op afstand gemonitord kunnen worden. Of complexe vraagstukken op het gebied van specifieke luchtvochtigheidseisen in zorggebouwen. Maar bijvoorbeeld ook eisen op het gebied van daglichttoetreding en hygiëne in de zorgvoorziening. VIAC ontwerpt voor uw gebouw een passende oplossing.