St. Elisabeth Gasthuis

St. Elisabeth Gasthuis

Herontwikkeling van 96 zorgeenheden voor zorgintensieve bewoners

Projectomschrijving St. Elisabeth Gasthuis

In opdracht van Ebbens architecten heeft VIAC voor de herontwikkeling van het

St. Elisabeth Gasthuis het installatietechnisch advies uitgevoerd voor de 96 zorgeenheden voor zorgintensieve bewoners.

 

Deze zorgeenheden zijn opgedeeld in 12 woongroepen met 8 à 10 bewoners. Daarnaast zijn er 4 à 5 plaatsen topzorg met 1-op-1 verzorging.

 

Naast de woongroepen zijn er ondersteunende functies voor de bewoners gerealiseerd, zoals een grandcafé, een bioscoop, behandelruimtes, oefenruimtes, een stilte centrum, belevingshoeken.

 

Tevens zijn er kantoren, een atria en een kloostergang met een belevingstuin gerealiseerd.

 

 

Bij het ontwerp van het installatieconcept was een belangrijk uitgangspunt en uitdaging de bestaande infrastructuur. De opdrachtgever wilde de hoofdcomponenten behouden (luchtbehandelingskast, koeling) en vanaf de hoofdkanalen de installatie opnieuw oppakken.

 

Daarnaast heeft VIAC een rol vervuld in het advies rondom de nieuwe zorgoproepinstallatie. Samen met de opdrachtgever, maar ook in nauw overleg met de gebruikers, is een PvE opgesteld voor de zorgoproep.

 

 

Vanuit de zorgvisie Huis naar Thuis van Beweging 3.0 is een ontwerpvisie voor een toekomstbestendige verpleeghuiszorg ontwikkeld voor zorg in groepen van 8 bewoners in woongroepen die zijn georganiseerd als een huisgezin, waarbij mantelzorgers en familie een actieve rol spelen. De uitgangspunten van Healing Environment en Evidence Based Design zijn verwerkt in het ontwerp. Ruimtelijkheid, licht, bioritme, kleur, klimaat, helderheid en structuur spelen hierbij een belangrijke rol.

 

 

 

Kom in contact met de projectleider