Woonzorgcentrum Tolzicht

Woonzorgcentrum Tolzicht

O.a. de uitbreiding van het complex met 10 appartementen

Woonzorgcomplex Tolzicht

O.a. de uitbreiding van het complex met 10 appartementen

Tolzicht is een woonzorgcentrum in Brummen met 54 intramurale wooneenheden, 4 topkamers voor tijdelijk verblijf, restaurant, winkel, kantoren en overige ruimten. Het oorspronkelijke pand (intramuraal deel) dateert uit begin jaren zestig.

 

Na de bouw is het complex verschillende keren uitgebreid. De laatste uitbreiding betrof een uitbreiding met 55 extramurale appartementen aan het oorspronkelijke verzorgingshuis, half jaren negentig. Beide gebouwen zijn ontsloten via de hoofdingang van het verzorgingshuis (intramurale deel) en zijn op elke verdieping met elkaar verbonden. Het huidige pand kan niet meer voldoen aan de groeiende zorgvraag en de andere manier van wonen en werken.

 

 

 

Riwis heeft dringend behoefte om meer appartementen te creëren. Hiertoe zal het bestaande gebouw opnieuw worden ingedeeld en gericht op uitbreiding van capaciteit.

 

Het plan behelst een aanpassing van specifieke onderdelen binnen het gebouw (onder andere herbestemming van kantoorzones tot wonen, het creëren van buurtkamers centraal in de buurtjes, toevoegen van verblijfseenheden voor Kortdurende Opname (KDO) en Eerstelijns Verblijf (ELV). Het complex wordt met 10 extra zorgappartementen uitgebreid.

 

 

Tijdens de verbouwing blijft het pand in gebruik. Er zal een schuifplan nodig zijn om te kunnen verbouwen en hierbij speelt het beperken van overlast en het waarborgen van continuïteit een belangrijke rol. Ook wordt aandacht besteed aan de afwerking van de binnenkant van het intramurale deel onder andere trappenhuizen en verkeersruimten, zodat het gebouw een frisse en moderne uitstraling krijgt met meer licht.

 

VIAC heeft in dit project de installatietechnische - en bouwfysische advieswerkzaamheden verzorgd.

 

Kom in contact met de projectleider