Kavel O te Amsterdam

Kavel O

Het grootste woningbouwproject van Amsterdam

Projectomschrijving Kavel O

Het ontwerp van de twee torens, samen goed voor ruim 31.000 m², gaat uit van een modulaire opbouw die optimale flexibiliteit en differentiatie moet garanderen. Naast woningen bieden de torens ruimte aan publieke voorzieningen voor de bewoners en de buurt. Speerpunten zijn ruimtelijke kwaliteit en waarborging van sociale veiligheid.

De westelijke glazen toren van 90 meter hoog is rank en rechthoekig. De opengewerkte hoeken zorgen voor een maximaal uitzicht. De oostelijke toren is 40 meter hoog en is bedoeld voor studentenhuisvesting. De lagere, oostelijke toren verkrijgt dynamiek door de opbouw uit verschoven blokken. Bij de entree, die zich aan de stationszijde bevindt, worden alle faciliteiten gesitueerd.

 

Op en rond het tweede maaiveld groeit beplanting. Het groen draagt bij aan klimaatbeheersing, opvang van overtollig water, geluiddemping en verbetering van de luchtkwaliteit. Ook moet het rijkelijke groen zorgen voor biodiversiteit. Regenwater stroomt langs de gevels en terrassen naar een bassin in de vorm van een vijver. The Secret Garden op het dak van de parkeergarage en onder het spoor vormt de verbinding tussen beide woongebieden.

 

VIAC levert in de ontwerpfasen de installatietechnische engineering en de bouwfysische advisering. We hebben een bijzonder energieconcept uitgedacht, waarmee volgens de betrokkenen zelfs sturing op woonlasten mogelijk is. Daarnaast worden diverse ‘state of the art’ technieken op het gebied van akoestiek, klimaatbeheersing en waterberging toegepast.

 

Kom in contact met de projectleider