Renovatie van het Tuindorp West Complex

Renovatie van het Tuindorp West Complex

Bijzonder pilotproject in Utrecht

Projectomschrijving Renovatie van het Tuindorp West Complex

Het is ongetwijfeld een van de meest bijzondere pilotprojecten in Utrecht: de renovatie van drie wooneenheden van het monumentale pand Tuindorp-West Complex.

 

Het Tuindorp West Complex is een studentencomplex waar 1250 studenten wonen. De SSH bouwde het complex in de jaren 70. Er staan drie hoogbouwflats van 18 verdiepingen en een aantal laagbouwflats.

De pilot omvat 30 studentenkamers, 3 scenario’s van ieder 10 kamers en een centrale woonkamer.

 

De drie verschillende flats worden op drie verschillende manieren gerenoveerd en variëren van infraroodverwarming tot het aanbrengen van isolerende coatings waarbij iedere wooneenheid een unieke aanpak krijgt. De uitdaging schuilt in een verduurzaming naar het niveau energieneutraal, waarbij niet getornd wordt aan de esthetiek. 

 

 

Na de renovatie worden de flats een jaarlang gemonitord en zal blijken welk scenario het best past bij de opdrachtgever, SSH, en haar bewoners.

 

De renovatiewerkzaamheden betreffen:

  • Asbest verwijderen
  • Vervangen aluminium kozijnen
  • Verbeteren houtenkozijnen entree/ keuken
  • Gevels isoleren
  • Koudebruggen verminderen
  • Onderzijde 1e verdiepingsvloer isoleren
  • Ledverlichting aanbrengen
  • Warmtepomp
  • Balansventilatie

 

In een vroeg stadium werden, naast VIAC, de partners (Vastbouw, Feenstra, Van den Pol Elektrotechniek) aangesloten om input te leveren en de uitvraag optimaal in te vullen. Vanuit ieders specialisme zijn de diverse oplossingen voor verduurzaming in kaart gebracht. Als team kozen we procedures met behulp van een morfologisch schema. In dit schema benoem en onderbouw je alle onderwerpen die met verduurzaming te maken hebben en beargumenteer je keuzes. Dit maakt het voor iedereen duidelijk waaraan gewerkt moet worden. Het creëert betrokkenheid, omdat je samen sterktes en zwaktes opstelt van bepaalde uitgangsposities.

 

 

Kom in contact met de projectleider