Lijsterbesstraat 61

Lijsterbesstraat 61

Wij hebben onze kennis en expertise ingezet bij het renovatieproject Lijsterbesstraat in Den Haag

Projectomschrijving Lijsterbesstraat 61

Voor het project Lijsterbesstraat in Den Haag hebben wij adviezen geleverd voor het renoveren van dit pand. We hebben hiervoor de bouwaanvraag en de uitwerking van het bestek verzorgd.

 

Tot de opdracht behoorde het leveren van advies aan de architect en constructeur op het gebied van bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek.

 

Verder hebben we advies gegeven op het gebied van werktuigkundige en ektrotechnische installaties. Dit is allemaal gedaan in een BIM omgeving, in samenwerking met Braaksma & Roos Architectenbureau en Broersma als constructeur.

 

Kom in contact met de projectleider