Groot onderhoud De Ulenpas

Groot onderhoud De Ulenpas

Een wooncentrum voor zelfstandig wonende senioren

Projectomschrijving Groot onderhoud De Ulenpas

De Ulenpas is een wooncentrum voor zelfstandig wonende senioren.
De 236 woningen voldeden echter niet meer aan de eisen van deze tijd.

 

Vastbouw uit Rijssen heeft het groot onderhoud uitgevoerd:
- de niet geïsoleerde aluminium puienzijn vervangen
- de balkons zijn vervangen-  het asbest is verwijderd
- de spouwmuren zijn nageïsoleerd en er zijn extra spouwankers zijn aangebracht
- de gevels zijn geschilderd / voorzien van een isolerende coating
- de dakbedekking is vervangen
- de radiatoren zijn vervangen
- de CV-installatie is verbeterd
- er zijn PV-panelen aangebracht
- er zijn lucht-warmtepompen geplaatst t.b.v. de warmtapwatervoorziening

 

 

VIAC heeft in dit project o.a.
- het aanwezige ontwerp met luchtwarmtepomp voor verwarming beoordeeld
- de energieverbruiken van warmtapwater en verwarming inzichtelijk gemaakt
- de installatie ter plaatse geïnspecteerd
- de aspecten behorende bij het verlagen van het energielabel, welke een 

  onderdeel uitmaakte van de subsidie, beoordeeld
- alternatief ontwerp op basis van een luchtwarmtepomp voor warm tapwater (Q-

  ton; met natuurlijk koudemiddel) uitgewerkt in verschillende deelthema’s:
  - gewicht
  - geluid
  - inpassing in bestaande installatie tapwater
  - aansluiting op bestaande elektrische installatie
- de EPA labels getoetst op haalbaarheid ten opzichte van het basisontwerp
- de EPA labels verzorgd en het afmelden van de EPA labels in samenspraak met

  Subvention
- de benodigde inspecties ten aanzien van het uitgevoerde werk verzorgd

 

 

 

Kom in contact met de projectleider