DC van Hall

Transformatie van een kantoor naar studentenwoningen

Projectomschrijving DC van Hall

Het project DC van Hall bestaat uit de transformatie van een kantoorgebouw naar studentenwoningen.

 

In de plint op de begane grond is ruimte voor kleine commerciële ruimtes.

 

De overige vijf verdiepingen worden getransformeerd naar in totaal 168 zelfstandige studenteneenheden.

Onder het gebouw komt een stallingsgarage bestemd voor de bewoners.

 

De gevel van het gebouw wordt totaal vernieuwd, alleen de betonnen constructie wordt behouden. De woningen hebben een industriële look gekregen, waarbij de elementen van het bestaande gebouw gebruikt zijn.

 

 

Ambitie voor het project is een energieindex van 1,2 voor de woningen en een installatie zonder gasaansluiting. Daarnaast heeft het gebouw een geluidbelasting op de gevel aan de Van Hallstraat, waarvoor vanuit de gemeente eisen zijn gesteld en maatregelen zijn genomen.

 

 

 

Voor dit project heeft VIAC de installatietechnische en bouwfysische advieswerkzaamheden verzorgd, vanaf het voorlopig ontwerp t/m het technisch ontwerp.

 

 

 

Kom in contact met de projectleider