Universiteit Maastricht Tapijnkazerne

Universiteit Maastricht Tapijnkazerne

Transformatie van voormalige kazerneterrein naar Universiteit en park.

Projectomschrijving Universiteit Maastricht Tapijnkazerne

Het (Rijks) monumentale Tapijnkazerne is sinds 1 oktober 2013 officieel in eigendom van de Universiteit Maastricht (UM), de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht.


De betrokken partijen hebben in dialoog met de stad een langetermijnvisie voor het plangebied opgesteld. Het plangebied bestaat uit meerdere bouwblokken en wordt in twee fases ontwikkeld en gebouwd.

 

De gebouwen worden bestemd voor onderwijs en onderzoek voor de Universiteit van Maastricht. Uitgangspunt van de transformatie van de Tapijnkazerne is het zoveel mogelijk behouden, beleven en betekenis geven van het historische erfgoed. De karakteristieke en monumentale waarde van de bestaande gebouwen worden getransformeerd naar gezonde onderwijsgebouwen.​ Middels een souterrain-achtige verbindingsgang worden de bestaande blokken met elkaar verbonden.

 

Het doel van de herontwikkeling van Tapijn is om het een integraal onderdeel van Universiteit- en stad Maastricht te laten vormen en om de groene publieke ruimte rondom het centrum te versterken. Een open, duurzaam en groen leerlandschap voor alle Maastrichtenaren, studenten en burgers. Om dit te bereiken worden de gebouwen zorgvuldig ingepast in het parklandschap. Een nieuwe leef-, flaneer- en studeerplek van Maastricht. Het hele jaar door zijn er culturele manifestaties en is het park levendig als groene kamer naast het oude centrum van Maastricht.

 

De opdrachtgever streefde naar het realiseren van een hoog ambitieniveau en dit is behaald!!! Het ontwerp is inmiddels bekroond met het BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie certificaat. Het certificaat is behaald met een score van maar liefst 80,14 en krijgt daarmee de titel “excellent”.

 

Het gebouw wordt energieneutraal en zal voldoen aan de hoge duurzaamheidsstandaarden.

 

Onze werkzaamheden hebben plaatsgevonden vanaf de initiatieffase t/m uitvoeringsgereed ontwerp, bestaande uit:
• het samenstellen van energiescenario’s.
• maken van ramingen en begrotingen.
• complete engineering W-installatie (LGW/MV/CV/WKO/GBS).
• complete engineering E-installaties (data, intelligente verlichting en vermogensvraagstuk).
• BREEAM Excellent met name het leveren van alle bewijslast op onze thema’s.
• inpassing trafo, luchtkanalen en infra binnen de bestaande situatie met respect voor het
monument. Hoog moeilijkheidskarakter.
• het verzorgen van de aanbestedingsstukken.
• onderhandelingen met installateurs.
• coördinatie tussen diverse gebruikers en de afnemers van Universiteit Maastricht met specifieke bijzonderheden.

 

Het bewijs!! BREEAM excellent certificaat

 

 

Kom in contact met de projectleider