Lyceum Oudehoven

Lyceum Oudehoven

Uitbreiding van de bestaande locatie

Projectomschrijving Lyceum Oudehoven

De locatie aan de Hoefslag 4 in Gorinchem is uitgebreid met:
- extra lokalen;
- een nieuwe aula;
- een nieuw science laboratorium;
- een auditorium.

 

De nieuwe aula vormt het nieuwe hart van de school.

 

 

De totale omvang van de werkzaamheden heeft betrekking op ca. 2.600 m² schooloppervlak.

 

Tijdens de verbouwing is de school geopend gebleven.

 VIAC heeft de bestaande installaties in het gebouw geïnventariseerd.
Daarnaast hebben we, in samenspraak met het bouwteam, het installatie-ontwerp gemaakt voor de nieuwe onderdelen.


Tevens is er onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot verduurzaming van het gebouw.


De adviesopdracht liep tot en met de oplevering.

 

 

 

 

 

 

 

Kom in contact met de projectleider