Kindcentrum De Optimist

Kindcentrum De Optimist

Een multifunctioneel gebouw met o.a. een basisschool en kinderopvang

Projectomschrijving Kindcentrum De Optimist te Huizen

Voor het project Kindcentrum De Optimist te Huizen zijn door VIAC verschillende energieconcepten met elkaar vergeleken.

 

Hierbij is gekeken naar het energieverbruik, de investeringen en de opbrengsten. Dit is omgezet in een exploitatiemodel.

 

Daarnaast zijn het ventilatievoud en de temperatuursoverschrijding van het gebouw bepaald. Het gebouw voldoet aan de uitgangspunten van het Frisse Scholen Concept Klasse B.

 

Op de locatie is een nieuw gebouw ontwikkeld voor het huisvesten van circa 260 kinderen voor basisschool De Tweemaster, een kinderopvang (BSO), buitenschoolse opvang, bibliotheek, en paramedische zorgpartners (logopedie, ergotherapie en gedragskunde).

Deze gebruiksfuncties zitten verdeeld in het gebouw over drie verdiepingen.

 

Het kind staat centraal, zowel binnen als buiten op het speelterrein. Het gebouw is in dat kader bedoeld voor onderwijs, ontspanning, ontwikkeling, opvoeding en opvang.

 

 

 

 

 

Kom in contact met de projectleider