Keizer Karel College te Amstelveen

Keizer Karel College te Amstelveen

Uitbreiding en renovatie

Projectomschrijving Keizer Karel College te Amstelveen

Het Keizer Karel College is een open katholieke school met 1.750 leerlingen voor havo, atheneum, technasium en gymnasium.

 

De groei van het leerlingenaantal heeft geleid tot de uitbreiding van het Keizer Karel College. Er is een visie opgesteld en die dient verder uitgewerkt te worden naar een ontwerp en uiteindelijk realisatie.

 

Het Keizer Karel College ligt vlak naast de A9. Deze snelweg zal de komende jaren verbreed gaan worden. Hier kan het Keizer Karel College overlast van gaan ondervinden en daarop moet worden geanticipeerd.

 

De oplossing gaat deels uit van (vervangende) nieuwbouw en deels renovatie van het bestaande gebouw.

 

Het huidige gebouw omvat 11.853 m2 BVO beschikbaar voor onderwijs.

 

Op basis van de prognosegroei voor de komende jaren naar 1.800 leerlingen is een oppervlak van 13.888 m2 BVO benodigd. Daarvan is 11.897 m2 BVO voor algemene onderwijsruimtes nodig en 1.991 m2 BVO voor bewegingsonderwijs.

 

De advieswerkzaamheden van VIAC betreffen:

- De brandveiligheid (brandscheidingen, brandcompartimenten)

- De interne akoestiek (lucht- en contactgeluidisolatie, galm)

- De externe akoestiek (geluidwerende voorzieningen gevels)

- De bouwfysica (daglicht, spuiventilatie, thermische isolatie)

 

 

 

Kom in contact met de projectleider