Het Lichtruim

Het Lichtruim

Een multifunctioneel gebouw van Woonstichting SSW met een culturele en educatieve functie.

Projectomschrijving Het Lichtruim te De Bilt

Het Lichtruim is een multifunctioneel gebouw van Woonstichting SSW met een culturele en educatieve functie. In het centrum zitten twee basisscholen, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, de openbare bibliotheek en het KunstenHuis.

De complexiteit van dit gebouw zit in de verschillende gebruiksfuncties. Elke ruimte heeft daardoor een eigen installatie. In samenwerking met de architect is zeer kritisch gekeken naar de optimalisatie van de gevel, met gevolg dat het gebouw zowel 's zomers als 's winters uiterst energiezuinig is. De ambitie voor dit project ligt in het feit dat de energiezuinigheid in balans gebracht moest worden met de exploitatie en de toerekening van de energiekosten aan de individuele gebruikers. Een en ander op basis van m2 BVO. Om die reden is er veel aandacht besteed aan de reductie van het elektriciteitsverbruik, zoals verlichting, pompen en regelingen. Deze besparingen zijn niet in de EPU berekening in te vullen, maar hebben wel een effect op de exploitatie.

 

De regeling en het ontwerp van de ventilatie hebben een groot effect op de enerziezuinigheid. Frisse Scholen was het uitgangspunt. Ook deze effecten hebben geen invloed op de EPU berekeningen. Het geheel is samengevat in een GPR berekening.

 

 

 

 

 

  

 

Kom in contact met de projectleider