De Havenrakkers

De Havenrakkers

Renovatie en nieuwbouw van OBS de Havenrakkers.

Projectomschrijving De Havenrakkers te Broek in Waterland

Het gebouw van OBS De Havenrakkers is dringend toe aan vernieuwing en verduurzaming. Op het terrein van de school wordt een deel van de gebouwen gesloopt en nieuw gebouwd en een deel wordt grondig gerenoveerd en verduurzaamd. Verder wordt de gymzaal gerenoveerd en verduurzaamd. De school wordt verbreed met een bibliotheek, een peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang wordt flink uitgebreid. Ook wordt een centraal hart aan de school toegevoegd, met mogelijkheden voor exposities, uitvoeringen, ruimte voor de bibliotheek, een podium etc.

 

Na de renovatie en nieuwbouw zal het pand plaats bieden aan de volgende gebruikers:

  • Basisschool De Havenrakkers;
  • Stichting Spoor;
  • Stichting Kinderopvang Water;
  • land;Karmac bibliotheek services;
  • Stichting Muziekschool Waterland.

 

Het definitief ontwerp van de gebouwen is klaar en is afgestemd met de gebruikers, welstandscommissie etc. Na goedkeuring van het bouwkrediet door de gemeenteraad, wordt het project aanbesteed voor de selectie van de aannemer. Daarnaast wordt aan een duurzaamheidspact gewerkt met gebruikers en duurzaamheidsorganisaties. Uitgangspunt is aardgasvrij (all-electric) en een EPC van maximaal 0.

 

Tot de opdracht van VIAC behoort het installatietechnisch ontwerp van het gebouw en terrein en bouwfysisch advies.

 

Kom in contact met de projectleider