Missie en visie

Onze missie en visie

Onze missie is waarvoor we staan, onze visie is waarvoor we gaan.

Missie

In één zin: innovatieve oplossingen op het gebied van E- en W-installaties en bouwfysica.Onze missie gaat behalve over het bieden van innovatieve oplossingen, óók over waarden en identiteit. Wie zijn wij, hoe zien onze waarden eruit, hoe gaan we met onze klanten en medewerkers om? Wij bieden een inspirerende werkomgeving waar mensen de kans krijgen om te groeien en zo meerwaarde krijgen voor onze organisatie, maar ook voor onze opdrachtgevers. Kwaliteit op alle fronten staat daarbij centraal.

 

Dit houdt in dat we voor iedere opdrachtgever de beste kwaliteit en adviezen op maat willen bieden, want geen project is hetzelfde. De vraag van de opdrachtgever is leidend. Soms is de vraag niet helemaal helder en dan komt het er op aan om door te vragen. Als adviseur zijn wij van mening dat het stellen van de juiste vragen onze verantwoordelijkheid is. Hierbij durven wij out-of-the-box te denken, om zo een innovatief mogelijk eindproduct op te leveren, dat voldoet aan de wensen van u als opdrachtgever en eventueel uiteindelijke eindgebruiker. Ook bij gecompliceerde (renovatie)projecten en beheer- en onderhoudsvraagstukken willen wij graag partner zijn.


Op het ‘persoonlijke’ vlak zit onze kracht in het verbinden met onze opdrachtgever. Wij ‘leven ons in’ het project en proberen te denken als de uiteindelijke gebruiker door zijn belang en die van de opdrachtgever voorop te stellen. Wij treden als het nodig is op als intermediaire partij omdat wij in staat zijn om een project vanuit verschillende disciplines te beoordelen.

Visie

In één zin: wij streven er naar om de wereld om ons heen gezonder en duurzamer te maken.

Dat is nogal een grote ambitie. Maar het is echt zo. Ons doel is om zó’n spraakmakend adviesbureau te zijn dat men écht niet meer om onze duurzame en toekomstbestendige adviezen heen kan. Dit gaan we realiseren door innovatieve adviezen te (blijven) leveren. We willen ons met de bekendste advies- en ingenieursbureaus kunnen meten.

Strategie

 

In één zin: In ieder geval dat we door blijven ontwikkelen om onderscheidend en vernieuwend te blijven.

Blijven werken aan een bedrijfscultuur waarin ondernemerschap, vertrouwen en goed kunnen samenwerken centraal staan, óók met onze partners / stakeholders. Door in te spelen op marktkansen en technologische ontwikkelingen blijven we ons onderscheiden en zetten we iedere dag een stap dichter naar het realiseren van ons doel.