Concurrent Engineering

Concurrent Engineering

Een ontwerpmethode waarbij een (project)team, gelijktijdig, aan het ontwerp van een gebouw werkt.

Concurrent Engineering

Concurrent engineering is een ontwerpmethode waarbij een (project)team, gelijktijdig, aan het ontwerp van een gebouw of bouwwerk werkt. Concurrent engineering versterkt LEAN engineering. Waarbij een ontwerp-/bouwteam in korte tijd, gezamenlijk, een opdracht uitwerken en opleveren.

De dienstverlening Concurrent Engineering van VIAC en BIMzicht bestaat uit het beschikbaar stellen van een ruimte, speciaal ingericht voor Concurrent Engineering en begeleiding van losse engineeringsessies tot de volledige procesbegeleiding van een Total Engineering opdracht.

 

Begeleiding

Voor uw Concurrent Engineering biedt BIMzicht de volgende begeleiding. Per onderwerp is in allinea’s uitgewerkt wat u van deze begeleiding kunt verwachten.

1. Workshop BIM bewustwording
2. Workshop BIM & LEAN engineering, basis
3. LEAN engineering planningsessie
4. BIM modelleursoverleg
5. Concurrent Engineering sessie
6. Multidisciplinaire technische uitwerking
7. Business simulation game
8. BIM projectmanagement
9. BIM coördinatie

De begeleiding door BIMzicht wordt verzorgd door ons team met specialisten met de volgende rollen:

 

Procesadviseur

Procesbegeleider

Adviseur modelleur installatie

Begeleider Concurrent Engineering

BIM implementatie adviseur

BIM regisseur