Uitvoeringsbegeleiding

Uitvoeringsbegeleiding

Als aanvulling op het bouwplaatsmanagement controleren wij de werkzaamheden van de installateur / technische installaties op de bouwplaats, zijn betrokken bij renovatieprojecten en zijn actief op het gebied van EPA-W.

Dit betekent dat wij mede verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit die de installateur levert. Wanneer er wordt afgeweken van werktekeningen of bestek, controleren wij de revisietekeningen. Wij zijn flexibel omdat we ad hoc inspringen op allerlei situaties. Bijvoorbeeld bij het oplossen van knelpunten tijdens de bouw.

 

Sturen op kwaliteit

Toezicht op de uitvoering is van groot belang om de kwaliteit te kunnen borgen, daarom vormen wij de schakel tussen de directievoerder en de installateurs.
Uiteraard controleren en screenen wij op hiaten en of er volgens de contractstukken gebouwd wordt. Hierdoor is de opdrachtgever verzekerd van goed werk, naleving van het bestek c.q. de werkbeschrijving.

 

Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • bouwvergaderingen bijwonen / voorzitten
  • financiën en planning bewaking
  • kwaliteitsbewaking
  • leveranties keuren
  • oplevering

 

Vragen over uitvoeringsbegeleiding? Neem contact met ons op.