Concurrent Engineering

Concurrent engineering

Parallel ontwikkelen / gelijktijdig met alle disciplines aan een ontwerp van een gebouw werken.

Concurrent Engineering

Concurrent engineering is een ontwerpmethode waarbij een team gelijktijdig aan een ontwerp van een gebouw of bouwwerk werkt. In ons BIMlab werken ontwerpende partijen op één locatie samen onder leiding van een ontwerpregisseur. Door op één locatie te werken vindt er in kortere tijd meer afstemming plaats en wordt de doorlooptijd van het ontwerpproces aanzienlijk verkort.

 

Onze ontwerpregisseur begeleidt:

  • Het ontwerpproces en de planning;
  • de samenwerking met een projectspecifieke BIM werkmethodiek;
  • de BIM-coördinatie en het optimaliseren van het ontwerp(proces);
  • de presentatie van de voortgang aan de opdrachtgever.