Energieprestatie

Energieprestatie

Alles wat u moet weten over BENG, NOM en BREAAM.

Energieprestatie

Voor nieuwbouwwoningen moet bij het indienen van een omgevingsvergunning een EPG-berekening gemaakt worden. Voldoet dit ontwerp aan de EPC-eis die gesteld wordt.
Deze eisen worden de komende jaren steeds verder aangescherpt. Voorbeelden van deze (toekomstige) eisen zijn BENG (Bijna Energie-Neutrale Gebouwen), NOM (Nul-Op-de-Meter) of EPC=0.

BENG gaat de de huidige EPC-berekening vervangen en gaat gelden voor te bouwen woningen die per 1 januari 2021 worden opgeleverd. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet de woning al aan BENG voldoen. De overheid heeft een voorbeeldfunctie door bouwvergunningen die per 01-01- 2019 voor overheidsgebouwen worden aangevraagd al aan deze BENG eis te laten voldoen.

In BENG wordt de energieprestatie uitgedrukt in drie indicatoren:

  1. de energiebehoefte van gebruiksoppervlak mag maximaal 25 kWh/m² per jaar zijn
  2. het primair fossiel energiegebruik van een gebruiksoppervlak mag maximaal 25 kWh/ m² per jaar zijn
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie moet 50% zijn

 

Bij NOM-woningen wordt er net zoveel energie opgewekt (door zon, wind of warmtepompen) als er gemiddeld gezien over een jaar wordt verbruikt door de gebouwgebonden installatie en huishoudelijke apparatuur. Dit betekent dat de in- en uitgaande energiestromen van de installaties, zoals verwarming, koeling, en warmtapwater, én het gebruik van huishoudelijke apparatuur, op jaarbasis per saldo nul dient te zijn.

VIAC adviseert in projecten waar eisen gesteld worden ten aanzien van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is een keurmerk om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op duurzaamheidsprestaties. Binnen dit instrument wordt onder andere het ontwerp en de totale bouwperiode getoetst, door te kijken naar het scheiden van afval, transport- bewegingen en materiaalsoorten. Maar ook: hoe zuinig er wordt omgegaan met water en energie, hoe gezond het gebouwontwerp is, worden beoordeeld.

 

Duurzaamheid projecten

In onderstaande afbeelding is goed zichtbaar dat we in de projecten die we doen, op het gebied van duurzaamheid verder gaan dan de huidige wetgeving als eis stelt. De toegepaste concepten zijn in alle gevallen haalbaar en betaalbaar gebleken.

 

* NOM-woning: Een nul-op-de-meter (NOM) woning is een woning waarin net zoveel energie wordt opgewekt (door zon, wind of warmtepompen) als wordt verbruikt, gemiddeld genomen over een jaar tijd.

 

* BENG: Vanaf 2021 moet alle nieuwbouw in Nederland een Bijna EnergieNeutraal Gebouw oftewel BENG zijn. BENG kent drie eisen: maximale energiebehoefte (kWh/m²/jaar), maximaal primaire fossiele energiegebruik (kWh/m²/jaar) en minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (%).

 

Vragen over Energieprestatie, BENG, NOM of BREAAM? Neem contact met ons op.