Duurzaamheidsberekeningen

Duurzaamheidsberekeningen

VIAC werkt met diverse programma’s voor het maken van duurzaamheidsberekeningen voor bijvoorbeeld EPC, GPR, MPG en EPA-W. Hierbij hanteren we altijd het Trias Energetica principe (driestappenstrategie) om een energiezuinig ontwerp te maken.

  • EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt): Met een EPC wordt bepaald wat de energievraag en het bijbehorende verbruik is onder vaste omstandigheden. Met een EPC nul is een gebouw energieneutraal > alle gebouwgebonden energie wordt opgewekt op eigen grond. Wij beoordelen integrale energiezuinigheid waarbij we aandacht hebben voor comfort en gezondheid.
  • GPR-Gebouw: Met GPR-gebouw wordt naar duurzaamheid gekeken op de vijf thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Hiermee wordt zowel de installatie, alsmede het ontwerp en de materialisering van het gebouw geclassificeerd. Per thema kan een gebouw een score tussen 0 en 10 halen. Bij een algehele GPR-score van 6,0 wordt er gebouwd conform het Bouwbesluit. Ook hier gaat VIAC een stapje verder, want er zijn projecten gerealiseerd waarbij een gemiddelde score van 9 is behaald. GPR-Gebouw zorgt voor toetsbare ambities die inzicht geven in de duurzaamheid van vastgoed en de effecten van verschillende ingrepen. Dit is handig bij het maken van strategische keuzes zoals nieuwbouw, renovatie of sloop.
  • MPG (Milieu Prestatie Gebouw): De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is een klein onderdeel van de GPR berekening en is verplicht bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de toegepaste materialen in een gebouw. In tegenstelling tot de EPC is er nog geen prestatie-eis gekoppeld aan de MPG. In het Bouwbesluit is voorgeschreven dat een MPG-berekening gemaakt moet worden als het gebouw een woonfunctie en/of kantoorfunctie heeft >100m².
  • EPA-W: Wat zijn de consequenties van maatregelen op de energieprestatie van een woning? Hiermee kunnen meerdere maatregelen geëvalueerd worden aan de hand van investeringskosten, energiebesparing en terugverdientijd.  
    Resultaat: een op maat gemaakt energieprestatie-advies!

 

Vragen over duurzaamheidsberekeningen? Neem contact met ons op.