Duurzaamheid VIAC

Duurzaamheid

Focus op betaalbare (én fiscaal aantrekkelijke) duurzaamheids-oplossingen.

Adviseren in Duurzaamheid

Al jaren zijn wij actief in het adviseren rondom duurzame gebouwen en het bedenken van nieuwe innovatieve (duurzaamheids-)concepten. 
Duurzame energie uit wind-, zon- en waterkracht zijn voorbeelden van algemeen bekende oplossingen, maar er zijn nog meer alternatieven zoals:
energie uit de bodem, houtpellets, algen en fecaliën. Het zijn deze ingrediënten -in combinatie met het ontwerp, de te verwachten levensduur en de ligging- die maken dat wij een integraal advies leveren waarin de gewenste duurzaamheidambities haalbaar worden.

Onze adviseurs kunnen in een vroeg stadium adviseren of het project voldoet aan de gestelde regelgeving. We zetten onze kennis en expertise in om duurzaamheids-ambities waar te maken. We creëren een helder overzicht van verschillende energieconcepten en houden daarbij rekening met bouwkundige- en installatietechnische maatregelen.


We durven te stellen dat we vaak verrassend(!) vindingrijk zijn en komen nogal eens met grensverleggende oplossingen.

Onderdeel van onze advies is een kosten-batenanalyse.

We hanteren hierbij altijd het Trias Energetica principe. Dit is een driestappenstrategie om te komen tot een energiezuinig ontwerp en is opgebouwd uit de volgende pijlers:

  1. beperking van energieverbruik door verspilling tegen te gaan
  2. maximaal gebruik van duurzame bronnen, zoals wind, water, en zon
  3. zo efficiënt mogelijk fossiele brandstoffen gebruiken voor de resterende energiebehoefte

 

Vragen over duurzaamheid, duurzaamheidsberekeningen of energieprestatie? Neem contact met ons op.