Bouwfysica van de gebouwschil VIAC

Bouwfysica van de gebouwschil

Transmissie

Met een transmissieverlies berekening wordt de hoeveelheid warmte die door de gebouwschil verloren gaat berekend. Aan de hand daarvan beoordelen we de kwaliteit van de gebouwschil en kunnen we deze wanneer nodig optimaliseren. Onze adviseurs kunnen aan de hand van een warmteverliesberekening nauwkeurig bepalen wat het verwarmingsvermogen in elke ruimte van een gebouw wordt. Zo kan er efficiënter met energie omgegaan worden bij het verwarmen, dan wel koelen van een ruimte.

 

Koudebruggen

Koudebruggen dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden omdat dit kan leiden tot condensatie en overmatig energieverlies. Een gevolg van een koudebrug is dat vocht zich gaat ophopen op constructieve elementen. Dit kan in combinatie met gebrek aan ventilatie leiden tot schimmelvorming. Daarnaast resulteert dit erin dat er veel energie en warmte verloren gaat, om nog maar over de energetische en gezondheidsproblemen te zwijgen. Om die reden stelt het Bouwbesluit eisen aan de binnenoppervlaktetemperatuur (f-factor) van een bouwwerk. Wij kunnen een koudebrugberekening maken om bovenstaande problemen te voorkomen.

 

Thermische-isolatie

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de warmte-isolatie van de schil (vloer, gevel en dak) van een te (ver)bouwen woon- of utiliteitsgebouw. Aan de hand van uw wensen maken we een Rc-waarde berekeningen om daarmee te bepalen of het toegepaste materiaal en dikte van de schil voldoende is. We beoordelen daarbij de thermische-isolatie op detailniveau om koudebruggen te voorkomen en de kans op vocht en schimmelvorming tot een minimum te beperken.

 

Luchtdichtheid

Naast de maximale eis die het Bouwbesluit stelt aan de luchtdoorlatendheid van een gebouw, wordt er onderscheid gemaakt tussen drie luchtdichtheidsklasse. Hoe groter de ambitie ten aanzien van de energieprestatie van een gebouw, des te meer aandacht er besteedt dient te worden aan de detaillering en uitvoering van zowel constructieve elementen als afwerkmaterialen van de schil.

 

Vragen over gebouwschil? Neem contact met ons op.