Bouwfysica van het binnenmilieu VIAC

Bouwfysica van het binnenmilieu

Het realiseren van een goed, gezond en comfortabel binnenklimaat van een gebouw begint bij het ontwerp. Wij werken samen met de overige ontwerppartijen om een goed binnenklimaat te realiseren, hierbij spelen een goede ventilatie, goede verwarming en (eventueel) koeling, luchtstromen, vermijden van temperatuuroverschrijding en voldoende daglicht een belangrijke rol.

 

Temperatuuroverschrijding (TO)

Het Bouwbesluit kent geen eisen ten aanzien van het thermisch comfort. Vaak wordt dit vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan in de vorm van een TO-eis. Deze eis geeft het aantal uren weer dat de ruimtetemperatuur boven een bepaalde grenswaarde komt. Wij berekenen d.m.v. een gebouwsimulatie hoeveel overschrijdingsuren er zullen zijn. De gebouwsimulatie kan in de ontwerpfase van het project gebruikt worden voor het bepalen van de juiste verwarmings-en koelinstallatie, het eventueel toepassen van zonwering en de thermische opbouw van de bouwkundige schil.

 

Koellast

Om de temperatuur in een gebouw op een behaaglijk niveau te houden bepalen we de koelbehoefte door het maken van een koellastberekening. De koelcapaciteit van een gebouw hangt af van verschillende factoren zoals de oppervlakte, het aantal personen in de ruimte, de soort isolatie, het aantal ramen en het aantal warmtebronnen. Resultaten van een koellastberekening kunnen als input gebruikt worden voor het bepalen van het vermogen van de te ontwerpen installaties.

 

Ventilatie

Ventileren is belangrijk voor het realiseren van een gezonde binnenklimaat. Een slecht geventileerd gebouw kan leiden tot gezondheidsklachten en concentratieproblemen. Wij ontwerpen een energie-efficiënt ventilatiesysteem wat goed geïmplementeerd kan worden in het gebouw. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende eisen, zoals frisse Scholen, Passief huis en Bouwbesluit.

 

Daglicht

Meerdere studies hebben aangetoond dat daglicht van groot belang is voor ons welzijn. Bij onvoldoende daglicht kan onze productiviteit maar ook hoe we ons voelen, negatief beïnvloedt worden. Een goed daglichtontwerp kan tot minder kunstlichtgebruik leiden. Ons advies is om vroeg in het ontwerpproces mee te kijken naar een optimaal bouwkundig ontwerp waarin het gebruik van daglicht een rol speelt. Denk aan de oriëntatie van het gebouw, voldoende grote ramen én de mogelijkheid tot het toepassen van atria.

 

Vragen over binnenmilieu? Neem contact met ons op.