Akoestiek VIAC

Akoestiek

Elk geluid plant zich voort door de lucht met gemiddeld 340m/s. In een ruimte zal dit geluid kaatsvlakken (vloer, plafond en wanden) tegenkomen. Hierdoor ontstaan reflecties en nagalm. Een goede akoestiek betekent dat er moeiteloos gesproken en geluisterd kan worden en dat er voldoende privacy in een ruimte is. Maar ook dat men tegen lawaai beschermd is en er sprake is van een gezonde omgeving (productiviteit bevorderend).
De akoestiek in een gebouw is één van de aspecten die bepalend is voor het comfort van een ruimte. Wij kunnen adviseren over de te nemen maatregelen om geluid op de gevel, installatiegeluid en inpandig geluid te reduceren.

 

Geluidsisolatie voor de juiste akoestiek

Er zijn drie typen geluid die mensen als hinderlijk ervaren:

  • geluid wat zich van buiten naar binnen verplaatst;
  • geluid wat zich tussen ruimten verplaatst;
  • installatiegeluid.

 

Bij geluid dat zich van buiten naar binnen verplaatst, onderzoeken we eerst wat de geluidsbelasting op de gevel is. Zo kan het zijn dat er een drukke verkeersweg grenst aan het pand waar men hinder van ondervindt. Aan de hand van ons onderzoek stellen we mogelijke bouwkundige geluidsreducerende oplossingen voor.

Geluid tussen twee ruimten kan zich op verschillende manieren (contact, lucht en flankerend) verspreiden. Dit kan hinderlijk zijn maar het kan vaak met een bouwkundige aanpassing opgelost worden. In veel gevallen is niet alleen de isolatiewaarde van de scheidende constructie van belang, maar moet er ook aandacht worden besteed aan de detaillering en de uitvoering.
 
Het Bouwbesluit heeft een maximale geluidseis vastgesteld waaraan installaties moeten voldoen. Bij overschrijding adviseren wij de te nemen maatregelen.

 

Ruimte-akoestiek

Een aangename ruimte-akoestiek wordt bepaald door de nagalmtijd. Hoe langer de nagalmtijd hoe oncomfortabeler. Met onze rekenmodellen kunnen we zien of de berekende nagalmtijd van een bepaalde ruimte voldoet aan de eis uit Bouwbesluit. Als dat niet het geval is worden er geluidabsorberende voorzieningen geadviseerd.

 

Vragen over akoestiek? Neem contact met ons op.