BIM werkmethodiek VIAC

Concurrent Engineering

Concurrent engineering is een ontwerpmethode waarbij een (project)team, gelijktijdig, aan het ontwerp van een gebouw of bouwwerk werkt. Concurrent engineering versterkt LEAN engineering. Waarbij een ontwerp-/bouwteam in korte tijd, gezamenlijk, een opdracht uitwerken en opleveren.

De dienstverlening Concurrent Engineering van VIAC en BIMzicht bestaat uit het beschikbaar stellen van een ruimte, speciaal ingericht voor Concurrent Engineering en begeleiding van losse engineeringsessies tot de volledige procesbegeleiding van een Total Engineering opdracht.

 

Begeleiding

Voor uw Concurrent Engineering biedt BIMzicht de volgende begeleiding. Per onderwerp is in allinea’s uitgewerkt wat u van deze begeleiding kunt verwachten.