BIM werkmethodiek VIAC

BIM

Wij BIMmen al ruim 13 jaar en reduceren de faalkosten door virtueel te bouwen.

BIM werkmethodiek

We werken al vanaf 2008 aan toonaangevende BIM-projecten. Onze BIM-modelleurs, engineers, en BIM-coördinatoren werken samen aan de projecten en weten met vindingrijke oplossingen ieder project tot een succesvol einde te brengen.

  • door meer afstemming in het ontwerpproces ontstaat er een integraal ontwerp en de kans op bouwfouten (faalkosten) is gereduceerd
  • kwaliteitsverbetering door meer inzicht in de keuzes tijdens het ontwerpproces
  • kostenefficiënte keuzes maken die de bouwkosten verlagen
  • optimale inrichting BIM-model voor gebruik in de uitvoering en/of de exploitatie

 

Wij leveren de volgende diensten op het gebied van BIM:

 

BIM modelleren & coördinatie

Met de BIM-werkmethodiek wordt in het ontwerpproces het BIM-model als centrale informatiedrager gebruikt omdat daar alle inzichten, afstemmingen en besluitvormingen samenkomen. Essentieel is, dat alle betrokken partijen met elkaar worden verbonden en meegenomen worden in de ontwikkeling van het ontwerp.
Voor een goed verloop van dit proces wordt er bij ieder project een BIM-coördinator aan het ontwerpteam toegevoegd.

 

De BIM-coördinator voegt de aspectmodellen samen en signaleert de onderdelen die afgestemd moeten worden. Voor ons is BIM-coördinatie méér dan het uitvoeren van een clashcontrole.
We denken mee bij keuzes voor het bouwsysteem en anticiperen op het voeren van de juiste discussies om tot een optimaal en vooral kostenefficiënt resultaat te komen.
In ieder project gaan we voor kwaliteit en weten we met onze BIM-werkmethodiek onderscheidend te zijn. 

Begrotingen/bouwkostencalculaties

Door BIM-modellen te verrijken met informatie kan er een quantity take-off worden gemaakt. Dit is een gedetailleerde uittrekstaat van materialen en arbeid die nodig is voor een bouwproject en kan als input gebruikt wordt voor een begroting of kostencalculatie. Dit kan veel tijd besparen bij het maken van calculaties en offertes voor een aanbesteding/tender.
Op basis van een bestaand BIM-model kunnen we (onder bepaalde voorwaarden) een begroting of bouwkostencalculatie maken of u hierbij ondersteunen. Onze BIM-coördinator screent uw BIM-model op geschiktheid en geeft aan welke informatie toegevoegd moet worden om een quantity take-off te kunnen maken.
In overleg kunnen wij het BIM-model verrijken met de benodigde informatie.

 

BIM voor beheer en onderhoud

Op basis van (geactualiseerde) revisietekeningen en een quickscan op locatie, maken wij een BIM-model van het bestaande gebouw. Daarna worden de te onderhouden elementen en hoeveelheden uit het BIM-model gehaald en ingelezen in een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP).
Dit dient als basis een conditiemeting conform de NEN 2767 (NEN 2767 inspectie) om de staat van de relevante elementen vast te stellen. Op basis van de conditiescores en bestaande onderhoudscontracten wordt de MJOP geactualiseerd. Zo krijgt de gebouwbeheerder inzicht in het beheer en onderhoud voor de aankomende jaren waarop goed onderbouwd strategische (investerings-)beslissingen genomen kunnen worden. Lees meer informatie over beheer en onderhoud.

 

Vragen over BIM? Neem contact met ons op.