Beheer & onderhoud

Conditiemetingen & MJOP (conform NEN 2767)

Een goede onderhoudsstrategie is bepalend voor het onderhoud van een gebouw. Eerst stellen we het onderhoudsniveau vast. Vervolgens begeleiden en monitoren wij van aanbesteding tot uitvoering. We geven daarmee voor de vastgoed-eigenaar/beheerder controle over het beheer & onderhoud van het vastgoed. Natuurlijk degelijk technisch en financiëel onderbouwd.

 

Onderdeel van ons werk is het uitvoeren van conditiemetingen van gebouwen, zowel bouwkundig- als installatietechnisch. Deze metingen worden afgenomen volgens de NEN 2767. De opname/inspectie stelt vast wat de eventuele gebreken zijn, zowel qua omvang als intensiteit. Samenvoeging van deze objectief vastgestelde kenmerken leidt tot een conditiescore. De score loopt van 1 (nieuwbouw) tot 6 (sloopniveau).

 

Gebouwen vereisen onderhoud. Niet alleen omdat een gebouw slijt, maar bijvoorbeeld ook na herbestemming van een gebouw. Eerst moet er zorgvuldig geïnventariseerd worden en wordt er per onderdeel vastgesteld wélk onderhoud wanneer nodig is.

Deze MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) is een leidraad voor de korte en lange termijn en kan gebruikt worden als basis voor het opstellen van de Total Cost of Ownership berekening (TCO), en voor het uitbesteden van de werkzaamheden middels een Prestatie Contract (PC).

 

U kunt ons inschakelen voor:

 • Opstellen meerjarenonderhoudbegroting (MJOP/MJOB)
 • Conditiemetingen conform de NEN 2767
 • Inspecties
 • EnergiePrestatieAdvies (EPA)
 • Faciliteren beheer en onderhoud
 • Kwaliteitscontroles
 • Gebouwrevisie omzetten in BIM model

 

Om onze kwaliteit en werkwijze te borgen maken wij gebruik van de NTA 8027 (kwaliteitscriteria voor opdrachtverstrekking voor conditiemetingen en opstellen van onderhoudsbehoefte en meerjarenbegrotingen).

 

Beheer op maat

 • Onderhoudsbeheersysteem: het inventariseren, opmeten en inspecteren van het gebouw en de installatiedelen die op termijn onderhoud nodig hebben. Verder het calculeren van de geplande werkzaamheden voor de meerjarenbegroting en deze gegevens opnemen in een beheer- en onderhoudssysteem.
 • Dagelijks beheer (klachtenonderhoud): Er worden afspraken vastgelegd over de centrale melding van reparatieverzoeken, opdrachtverstrekking, controle op uitvoering en de financiële afwikkeling.
 • Contract- of serviceonderhoud: Het aanvragen, vergelijken en beoordelen van offertes voor serviceonderhoud. Opdrachtverstrekking, controle op de uitvoering en het uitvoeren van een jaarlijkse evaluatie van de werkzaamheden.
 • Bedrijfsveiligheid in relatie met gebouwbeheer:  Brandpreventie, elektrische installaties volgens NEN 3140, legionellapreventie en ARBO-normen.

 

Vragen over beheer & onderhoud? Neem contact met ons op.