Jubileumboek VIAC

Interview met Kiki, Wouter en Edwin over samenwerken

“Heel vroeg met elkaar om de tafel gaan is tegenwoordig voor alle disciplines van belang”

 

Als Paul een stap terug doet, nemen Kiki van der Veen en Wouter van Rossum de dagelijkse leiding van VIAC van hem over. In dit interview blikken zij samen met Edwin Zomerdijk, operationeel directeur bij HSB Bouw, vooruit. Hoe kijken zij naar samenwerking en de toekomst van de branche? “Het proces wordt nog belangrijker: vanaf het allereerste begin van een project zorgen voor hele goede afstemming tussen alle betrokken partijen. Naast techneuten hebben we daardoor ook andere competenties nodig. Mensen-mensen. Verbinders.”

 

Eerder dit jaar werd HSB Bouw de nieuwe eigenaar van VIAC. Edwin: “Het aandeel installatietechniek in gebouwen wordt steeds groter. Er komen meer regels die wij als bouwer minder begrijpen. Omdat installaties een grote impact hebben op de bouw, wilden we daar meer grip op krijgen. VIAC helpt ons daarbij, is een partner om mee te klankborden. We werken ook nog gewoon met andere installatieadviesbureaus en VIAC blijft gewoon onafhankelijk opereren, maar we kunnen nu op een familiaire manier met elkaar overleggen over de installatietechniek van onze werken. Ook als second opinion op het installatieadvies van een andere partij: ‘Klopt dit, waar moeten we op letten?’ Dat heeft enorme meerwaarde voor ons.”

 

Kiki: “En voor ons. We wisselen nu nog makkelijker kennis uit. Laatst hadden we in de bouw iets met brandwerende schermen waar we niet meteen uitkwamen. Dan bellen we HSB en vragen we hoe zij dat zouden doen. Wij zitten meer in de theorie, HSB heeft veel ervaring met de uitvoering; met de maakbaarheid van details. Het is fijn dat zij daar dan zo snel even met ons over kunnen meedenken.”

 

Veel disciplines, veel belangen

Samenwerking wordt sowieso alleen maar belangrijker, daar is bij alle drie geen twijfel over.

 

Edwin: “Vroeger waren de installaties simpeler. Nu worden ze, ook door de regelgeving, complexer en duurder. Dat levert extra vraagstukken op: hoeveel investeer je in de aankoop van de installaties en hoe verhoudt dat zich tot wat het oplevert in comfort en lagere energielasten? Hoe lang moeten die installaties mee kunnen en wat mag dat kosten?”

 

Wouter: “Disciplines zijn daardoor ook afhankelijker van elkaar. Idealiter houden we installaties zo klein mogelijk én betaalbaar - in de aanschaf, energiekosten en het onderhoud - én leveren ze natuurlijk een comfortabel binnenklimaat. Daarvoor moet je verschillende technieken samenbrengen, inclusief de bouwfysische en bouwkundige aspecten. Het zijn heel veel dingen die bij elkaar moeten komen.”

 

Edwin: “Als je dan samen optrekt heb je meer meetbare factoren. Als de kierdichting heel goed is, kun je misschien minder kosten maken aan de installatie. Maar dat is een afweging die je per project en per type woning moet maken. Samen kom je daarin het verst.”

 

 

Samen het ontwerpproces doorlopen

Wouter: “Het project Yours in Leiden is een mooi voorbeeld. Daar hebben we als VIAC in opdracht van VORM en Ballast Nedam en onder andere in samenwerking met Schouten Techniek, de energieconcepten mogen bedenken. We begonnen met een collectieve opwekking in de vorm van onder andere een gasmotorwarmtepomp en een ESCO, de energiemaatschappij voor het gebouw die het gaat exploiteren. Die gedachtegang was super, maar er moest wel van alles worden opgetuigd om dat georganiseerd te krijgen. In fase II van dat project vonden we toen een hele bijzondere stand alone-oplossing voor de studentenwoningen. Het installatieconcept sluit perfect aan bij de doelgroep, is betaalbaar voor de studenten qua energielast en is vanuit beheer en onderhoud veel beter te managen.”

 

Kiki: “Daarvoor is het belangrijk dat je samen het ontwerpproces doorloopt. Het project High Five vind ik daarvan ook een mooi voorbeeld. Op dat project ontwerpen we nu, in opdracht van VORM2050, samen met Van den Pol Elektrotechniek en Linthorst Techniek de installaties en daar werkten we echt op een andere manier samen. We zaten bijvoorbeeld al heel vroeg in het proces met alle installatietechnische disciplines aan tafel, zodat er een installatie-ontwerp komt dat door het hele team gedragen wordt. Daarmee voorkomen we bovendien dat er later in proces disciplines gaan botsen.”

 

Fijn samenwerken

Edwin: “Zo’n aanpak is voor ons als aannemer op projecten ook heel belangrijk. Niet alleen omdat projecten dan soepeler lopen, maar ook omdat het veel fijner werken is voor installateurs als zij goede uitgangspunten hebben. Installateurs gaan de komende jaren kritischer worden op welke projecten ze wel willen doen en welke niet. VIAC heeft voor ons grote toegevoegde waarde in het binden van installateurs, door samen goede uitgangspunten te realiseren bij een werk, waardoor installateurs graag met ons blijven samenwerken.”

 

De som is bij elk gebouw anders

Wouter: “Zo vroeg met elkaar om de tafel gaan is tegenwoordig voor alle disciplines van belang. Met de verschillende installateurs, zeker. En ook met de opdrachtgever, architect en alle andere betrokken partijen. Om onder andere de stikstofdoelen te halen zijn beleidsvisies van gemeenten (directie Ruimte en Duurzaamheid) super ambitieus. Ze vragen om adviezen op het scherpst van de snede. Maar hoe houd je tegelijkertijd de kosten laag? De disciplines duurzaamheid en stedenbouw zijn ook onmisbaar aan tafel. De vorm van een gebouw is immers medebepalend voor de energievraag. En denk aan de brandweer voor de brandveiligheid. Kortom: de som is bij elk gebouw anders en er zijn heel veel verschillende belangen.”

 

Adviseur als verbinder

Kiki: “Ik zie daarin voor ons een steeds belangrijkere, coördinerende rol als adviseur. Er wordt veel gebouwd in stedelijke gebieden, daar heb je veel invloeden van de omgeving als het gaat om energie, geluid, de  duurzaamheidsambities van de overheid en gemeentes. Je hebt te maken met de belasting van het elektriciteitsnet, de keuze voor wel of geen collectieve voorzieningen in een gebied. Je moet altijd een oplossing zoeken die voor dat project specifiek de beste is. Wij merken nu al dat wij de rol pakken om daar invulling aan te geven en daarin zien we in de toekomst groeiende toegevoegde waarde voor VIAC. Nog meer verbindend, nog meer op dat samenwerken en de partijen en belangen bij elkaar brengen, nog meer op dat proces. Naast techneuten hebben we dus ook andere competenties nodig. Mensen-mensen. Verbinders.”

 

“BIM speelt hierin ook een belangrijke rol. De computer kan steeds meer de standaard dingen uitrekenen, dus we houden ons in toenemende mate bezig met de afwijkingen. De project-specifieke uitdagingen. Bouwfysische sommen moeten bovendien steeds beter, omdat je op het scherpst van de snede zit, je kan echt geen fouten meer maken. Je moet dat proces samen heel goed managen.”

 

Met elkaar de diepte in

Wouter: “Maar dat maakt het ook zo leuk. Als het lukt om al die belangen samen te brengen en de oplossing te vinden voor die complexe installatietechnische uitdagingen. Je gaat aan de voorkant veel meer met elkaar de diepte in om dingen te onderbouwen. Zodat je in alle openheid aan elkaar uit kan leggen wat de voor- en nadelen zijn van bepaalde keuzes en welke risico’s er zijn. Dat is ook nodig om goed te werken met BIM. Je moet het uitgewerkt en compleet doordacht hebben om dat goed in zetten.”

 

Edwin: “Het ontwerpboek van VIAC vind ik ook zo’n mooi voorbeeld. Dat zorgt ervoor dat de uitgangspunten van installaties al worden meegenomen in het ontwerp van de architect. Zodat het schetsontwerp meteen al goed is, in plaats van dat je het drie keer opnieuw moet doen, omdat je die informatie pas later krijgt.”

 

Kiki: “Precies. En dat verbinden - belangen bij elkaar brengen, samen steeds slimmer worden, samen de beste oplossing vinden voor de lange termijn van het héle project - dat is de rol die wij in de toekomst voor VIAC verder vorm gaan geven".

 

    

Wouter                                   Kiki                                  Edwin

 

Dit interview komt uit ons 25-jarig jubileumboek. Hierin staan meer dan 70 interviews en verhalen over samenwerking. We spraken met opdrachtgevers, bouwers, installateurs, energiebedrijven, fabrikanten, adviseurs en zelfs psychologen. Bent u benieuwd naar het boek? Stuur gerust een mailtje naar info@viac.nl.