Stroomversnelling #Plaats een reactie

VIAC heeft zitting in het kwaliteitsteam van Portaal (stroomversnelling). De rol van het kwaliteitsteam is om alle projecten die door de productleveranciers (lees: de bouwende partij) worden aangeboden, te toetsten aan de kwaliteitseisen die binnen de stroomversnelling zijn geformuleerd. Daarnaast heeft Portaal aanvullende eisen en wensen. Lees verder